I Ogólnopolski Kongres pt. „Dziecko w prawie rodzinnym”

Troska o dziecko „wciśnięte” w tryby prawnych procedur była powodem zorganizowania przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie konferencji „Dziecko w prawie rodzinnym”. – „Cieszę się, że środowisko adwokackie tak wyraźnie staje po stronie dziecka w sytuacji jego trudnych doświadczeń związanych z rozstaniem rodziców. Jako adwokaci stykamy się z tymi problemami na co dzień i nie możemy stać wobec nich obojętnie” – komentuje konferencję, Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras.


EKSPERCI O DZIECKU W PRAWIE 

2 czerwca br. w auli Krajowej Szkoły Prokuratury i Sądownictwa Krakowie zgromadziło się ponad 200 osób zainteresowanych tematyką i codziennie w praktyce stykających się z problem dziecka w prawie. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Uczestniczyli w niej eksperci – praktycy z różnych dziedzin nauki. Zdaniem uczestników praktyczny wymiar konferencji to największy jej atut. – „W mojej zawodowej praktyce bardzo często jestem świadkiem bolesnego „wciśnięcia” dziecka w tryby prawnych procedur, braku troski o jego dobro oraz pozornego zrozumienia jego rzeczywistych potrzeb ” – mówi pomysłodawczyni i współorganizatorka konferencji adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda – członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.


4 PANELE DYSKUSYJNE

Panele dyskusyjne w ramach konferencji były podzielone na 4 tematy:

  • mediacja w sprawach rodzinnych,
  • adopcja,
  • miejsce zamieszkania i kontakty z dzieckiem,
  • alimenty.


MEDIACJA

W pierwszym panelu prelegenci zwrócili uwagę, iż profesjonalna mediacja przyczynia się do wyciszenia konfliktu między rodzicami. Ich zdaniem dopiero to wyciszenie stanowi podstawowy warunek do zagwarantowania rzeczywistego dobra dziecka. Bez tego jest ono iluzoryczne, a dziecko często staje się przedmiotem gry w konflikcie rodziców. – „Minimalizacja, i tak już dotkliwego cierpienia spowodowanego konfliktem miedzy rodzicami oraz rzeczywista eliminacja „gry dzieckiem” w tym konflikcie to jeden z zasadniczych problemów, z jakim najczęściej się spotykam w swojej zawodowej działalności. Mediacja rodzinna to dobry sposób, aby temu zapobiec, warto z niej korzystać i ją upowszechniać” – mówi adw. Małgorzata Weredyńska-Szpakowska – współorganizatorka konferencji.


OŚRODKI ADOPCYJNE

W drugim panelu adw. Joanna Parafianowicz, jedna z panelistek oceniła, że ośrodki adopcyjne stają się w sposób nie do końca uprawiony „wyroczniami” w zakresie kwalifikacji na rodziców adopcyjnych. Jej zdaniem to blokuje sam proces adopcyjny i sprawia, że staje się przewlekły.


EGZEKUCJA SĄDOWA

W trzecim panelu bardzo mocno wybrzmiał, znany praktykom, problem egzekucji sądowej kontaktów z małoletnim. Szczególnie dyskutowano zagadnienie zawinienia w wykonywaniu postanowienia sądu w tym zakresie. W ocenie prelegentów przygotowanie do kontaktów jest wystarczające do tego, aby uznać, iż do kontaktów z dzieckiem dochodzi, a ewentualny brak jest wynikiem tego, iż samo dziecko nie chce tych kontaktów. Z tą opinią polemizowali niektórzy słuchacze, wskazując, iż samo przygotowanie nie jest wystarczające, by kontakt został zrealizowany. Często bowiem jego brak – pomimo przygotowania – jest wynikiem wpływu na dziecko tzw. rodzica wiodącego.


RODZINY PATCHWORKOWE

W dyskusji końcowej konferencji prelegenci zwrócili także uwagę na model tzw. rodzin patchworkowych, tj. sytuacji, w której jedna strona związku ma dzieci z różnymi partnerami. Rodzi to wiele problemów na różnych płaszczyznach, z prawną włącznie, i wymaga od członków tych rodzin elastyczności i organizacji. Jak zapowiadają organizatorzy, to właśnie problem tzw. rodzin patchworkowych będzie przedmiotem kolejnej konferencji.

Całość konferencji była transmitowana na żywo przez serwis – internetowe doskonalenia adwokatury.